De enquete is afgerond en verwerkt. De overgrote meerderheid van de 120 deelnemers was zeer tevreden.